این روزها خیلی ها تو محیط های مجازی زندگی می کنند - خودشون رو قایم می کنند پشت شکلک هایی که واگویه احساساته - خنده های الکی دوست داشتن های الکی بوسه های الکی ... و خیلی ها قلب ها شون رو نگه می دارند برای خودشون - پنهانش می کنند - چون کسی مشتاق دیدن احساس واقعی نیست - گویی ادم هایی هستند که به این دنیای الکی خو کردند- هر کسی می تواند شادی هایش را تقسیم کند ولی دردهایش مال خودش - دردهایت را که ببینند فرار می کنند خودشان را پنهان می کنند - تا همان جا به دنیای انها تعلق داشتید ... خواهر از خواهر برادر از برادر دوست از دوست دور است - بی شک آدم ها یک چیزی شان شده - فکر نمی کنم این همه بی احساسی و سردی طبیعی باشد 
سال دارد نو می شود ولی زیادی خوش بینانه است که تصور کنم قرار است دنیا جای بهتری برای زندگی شود وقتی همان آدمها قرار است پر اش کنند- این آدمهای مجازی
منبع : محرم راز |آدمهای مجازی
برچسب ها : الکی ,دوست ,مجازی ,آدمهای مجازی